Οι Οικονομολόγοι & Νομικοί μας συνεχίζουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, να παρακολουθούν, να συμβουλεύουν και να παρεμβαίνουν όπου χρειαστεί, ώστε να σας διασφαλίσουμε ομαλή αποπληρωμή  τυχόν ποσού που το δικαστήριο θα έχει ορίσει και στη λήξη της, κάνουμε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για επικύρωση της εξόφλησης από το Ειρηνοδικείο και την πλήρη εξασφάλισή σας προς τις τράπεζες.