Ο Συμβολαιογράφος ασχολείται με γενικά νομικά θέματα και ειδικότερα με θέματα μεταβίβασης ακινήτων, θέματα κληρονομικού δικαίου, σύστασης εταιριών, αναγκαστικής εκτέλεσης, ειδικών οικονομικών συμβάσεως και πληθώρα άλλων θεμάτων.