Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.), είναι ένας νέος φορέας της Κοινωνικής Οικονομίας (Ν.4019/2011). Στην ουσία είναι ένας είναι αστικός συνεταιρισμός κοινωνικού σκο...

Ο Συμβολαιογράφος ασχολείται με γενικά νομικά θέματα και ειδικότερα με θέματα μεταβίβασης ακινήτων, θέματα κληρονομικού δικαίου, σύστασης εταιριών, αναγκαστικής εκτέλεσης, ειδικών ...

Η ελεγκτική ως κλάδος της οικονομικής – διοικητικής των επιχειρήσεων και εκμεταλλεύσεων είναι συγχρόνως επιστήμη και τεχνική. Χαρακτηρίζεται ως επιστήμη γιατί μέσα από τη διερεύνησ...

Στη μελέτη των διαφορετικών εταιρικών μορφών, την επισήμανση των διαφορών και τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών τους, θα βοηθήσει αναμφίβολα η διάκρισή τους, με όποιο κριτήριο κ...

Απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας για το πλαίσιο λειτουργίας των ιδιωτικών βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών: «Προϋποθέσεις Ίδρυσης και Λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας, Προσχ...

Οι Μελέτες Σκοπιμότητας & Βιωσιμότητας περιλαμβάνουν αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με:  • Τη δομή της επιχείρησης. • Τα προϊόντα της επιχείρησης. • Τον κλάδο στον οποίο δρα...

Τα έμπειρα και εξειδικευμένα στελέχη της εταιρείας μας είναι έτοιμα να αναλάβουν άμεσα και αποτελεσματικά την τήρηση βιβλίων με απλογραφικό και διπλογραφικό σύστημα όλων των επιχει...

Οι εξωγχώριες ή αλλιώς υπεράκτιες εταιρίες είναι εκείνες που ιδρύονται σε χώρες με πιο ήπιο φορολογικό καθεστώς. Η διαδικασία της σύστασης αναλαμβάνεται από συνεργάτες του γραφείου...

Οι Οικονομολόγοι & Νομικοί μας συνεχίζουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, να παρακολουθούν, να συμβουλεύουν και να παρεμβαίνουν όπου χρειασ...

Το ΕΣΠΑ είναι το πλαίσιο ανάπτυξης της χώρας βασισμένο σε πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι συνολικοί πόροι που θα διατεθούν είναι της τάξεως των 18 δισεκατομμυρίων ευρώ. Με τα Ν...