Απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας για το πλαίσιο λειτουργίας των ιδιωτικών βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών: «Προϋποθέσεις Ίδρυσης και Λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας, Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Βρεφικών – Παιδικών – Βρεφονηπιακών Σταθμών, Μονάδων Φύλαξης Βρεφών και Νηπίων) από Φορείς Ιδιωτικού Δικαίου, Κερδοσκοπικού και μη Χαρακτήρα.»