Το ΕΣΠΑ είναι το πλαίσιο ανάπτυξης της χώρας βασισμένο σε πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι συνολικοί πόροι που θα διατεθούν είναι της τάξεως των 18 δισεκατομμυρίων ευρώ. Με τα Νέα Αναπτυξιακά εργαλεία ενδέχεται να ξεπεράσει το ποσό των 30 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μέχρι στιγμής το ποσοστό των υλοποιημένων προγραμμάτων ΕΣΠΑ είναι σίγουρα  χαμηλό. Υπάρχει αναγκαιότητα επίσπευσης των διαδικασιών και δράσεων ώστε τα προγράμματα ΕΣΠΑ να τύχουν υψηλότερης απορρόφησης.