Απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας για το πλαίσιο λειτουργίας των ιδιωτικών βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών: «Προϋποθέσεις Ίδρυσης και Λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας, Προσχ...

Οι Μελέτες Σκοπιμότητας & Βιωσιμότητας περιλαμβάνουν αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με:  • Τη δομή της επιχείρησης. • Τα προϊόντα της επιχείρησης. • Τον κλάδο στον οποίο δρα...

Τα έμπειρα και εξειδικευμένα στελέχη της εταιρείας μας είναι έτοιμα να αναλάβουν άμεσα και αποτελεσματικά την τήρηση βιβλίων με απλογραφικό και διπλογραφικό σύστημα όλων των επιχει...

Οι εξωγχώριες ή αλλιώς υπεράκτιες εταιρίες είναι εκείνες που ιδρύονται σε χώρες με πιο ήπιο φορολογικό καθεστώς. Η διαδικασία της σύστασης αναλαμβάνεται από συνεργάτες του γραφείου...

Οι Οικονομολόγοι & Νομικοί μας συνεχίζουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, να παρακολουθούν, να συμβουλεύουν και να παρεμβαίνουν όπου χρειασ...

Το ΕΣΠΑ είναι το πλαίσιο ανάπτυξης της χώρας βασισμένο σε πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι συνολικοί πόροι που θα διατεθούν είναι της τάξεως των 18 δισεκατομμυρίων ευρώ. Με τα Ν...