ΝΕΑ/ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Δυνατότητα πώλησης προϊόντων υποκείμενων σε Ε.Φ.Κ. μεταξύ αποθηκευτών με σκοπό την εξαγωγή αυτών χωρίς φυσική διακίνηση μεταξύ φορολογικών αποθηκών

Σύμφωνα με την εγκύκλιο ΔΕΦΚΦ Α 1183726 ΕΞ 2016/13.12.2016, στα πλαίσια απλούστευσης των διαδικασιών, ενίσχυσης…

Μέτρα ελάφρυνσης των ασφαλιστικών οφειλών των ελεύθερων επαγγελματιών Μηχανικών προτείνει η Δ.Ε. του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. προς το Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. και το Υπουργείο Εργασίας

Μέτρα ελάφρυνσης των ασφαλιστικών οφειλών των Ελεύθερων Επαγγελματιών Μηχανικών, αποφάσισε ομόφωνα να εισηγηθεί, προκειμένου να…

Μετονομασία του Ε.Τ.Ε.Α. σε «Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών» (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) - Ένταξη ταμείων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών πρόνοιας

Με την εγκύκλιο Φ.80020/οικ.44251/Δ15.750/7.11.16 κοινοποιούνται διατάξεις του Κεφαλαιου ΣΤ'«Τροποποίηση διατάξεων Ε.Τ.Ε.Α. και ρυθμίσεις πρώην Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.»…