ΝΕΑ/ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Η επανεξέταση του μέγιστου ποσού συναλλαγής με μετρητά και η ολοκλήρωση της διαδικασίας για τον ορισμό «επαγγελματικών» λογαριασμών από επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες προτάθηκε από την Ε.Ε.Τ.

24 Απριλίου 2017 Συνάντηση του Αντιπροέδρου και Υπουργών της Κυβέρνησης με το Διοικητικό Συμβούλιο και…