ΝΕΑ/ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Μετονομασία του Ε.Τ.Ε.Α. σε «Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών» (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) - Ένταξη ταμείων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών πρόνοιας

Με την εγκύκλιο Φ.80020/οικ.44251/Δ15.750/7.11.16 κοινοποιούνται διατάξεις του Κεφαλαιου ΣΤ'«Τροποποίηση διατάξεων Ε.Τ.Ε.Α. και ρυθμίσεις πρώην Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.»…