ΝΕΑ/ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Δυνατότητα πώλησης προϊόντων υποκείμενων σε Ε.Φ.Κ. μεταξύ αποθηκευτών με σκοπό την εξαγωγή αυτών χωρίς φυσική διακίνηση μεταξύ φορολογικών αποθηκών

Σύμφωνα με την εγκύκλιο ΔΕΦΚΦ Α 1183726 ΕΞ 2016/13.12.2016, στα πλαίσια απλούστευσης των διαδικασιών, ενίσχυσης…

Μέτρα ελάφρυνσης των ασφαλιστικών οφειλών των ελεύθερων επαγγελματιών Μηχανικών προτείνει η Δ.Ε. του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. προς το Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. και το Υπουργείο Εργασίας

Μέτρα ελάφρυνσης των ασφαλιστικών οφειλών των Ελεύθερων Επαγγελματιών Μηχανικών, αποφάσισε ομόφωνα να εισηγηθεί, προκειμένου να…