Ολοκληρώθηκε η Δημόσια κλήρωση για συναλλαγές Ιανουαρίου 2018