100 δόσεις στις οφειλές

Είμαστε σε αναμονή των 100 δόσεων για οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία και τις ΔΟΥ.