Προσωρινή διακοπή λειτουργίας ηλεκτρονικών υπηρεσιών Ε.Φ.Κ.Α.


Η Διοίκηση του ΕΦΚΑ ενημερώνει ότι την Τετάρτη 07/06/2017, οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Φορέα δεν θα είναι διαθέσιμες από τις 16:00 μ.μ. έως τις 04:00 π.μ. , λόγω τεχνικών εργασιών αναβάθμισης.